Stock Rafaseder Gruszkiewicz Rechtsanwälte
Contact & Disclaimer
Stock Rafaseder Gruszkiewicz Rechtsanwälte Stock Rafaseder Gruszkiewicz Rechtsanwälte
Stock Rafaseder Gruszkiewicz Rechtsanwälte
Stock Rafaseder Gruszkiewicz Rechtsanwälte
Stock Rafaseder Gruszkiewicz Rechtsanwälte
Stock Rafaseder Gruszkiewicz Rechtsanwälte
Stock Rafaseder Gruszkiewicz Rechtsanwälte Stock Rafaseder Gruszkiewicz Rechtsanwälte Schwindgasse 7
1040 Vienna
T +43 1 408 35 44 - 0
F +43 1 408 35 44 - 30
E-Mail: office@srg-rechtsanwaelte.at


Witamy na stronie internetowej Stock Rafaseder Gruszkiewicz Rechtsanwälte ("SRG")
 
D&P jest jedną z czołowych kancelarii prawniczych działających na rynku austriackim. Kancelaria nasza powstała w roku 1979 przez Profesora Peter Draxler.

Prowadzimy doradztwo w zakresie austriackiego prawa gospodarczego.

Dzieki współpracy z kancelariami skupionymi w centrach gospodarczych Europy towarzyszymy naszym klientom także poza granicami Austrii.

Miernikiem podejmowanych przez nas działań jest zadowolenie naszych klientów, zaś podstawą ciągłego rozwoju kształcenie na najwyższym poziomie młodej kadry pracowników. Naszym celem nie jest przy tym, aby należeć do grona największych, lecz do grona najlepszych kancelarii doradzających w dziedzinie prawa.

Podstawową dewizą naszego działania jest świadczenie usług na rzecz klientów w sposób profesjonalny, a zarazem nie pozbawiony aspektu osobistego. W szczególności kładziemy nacisk na to, aby swiadczona przez nas pomoc prawna miała wymiar praktyczny, oparty na wykształceniu, specjalizacjach i praktyce międzynarodowej.

Najwyższymi priorytetami są u nas jakość oraz terminowość swiadczonych usług.

Jan Gruszkiewicz jest pierwszym kontaktem dla naszych Polskich klientów.

Download

Zakres doradztwa

SRG doradza przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom w dziedzinie prawa. Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

- doradztwo z zakresu ekonomii i gospodarki przedsiębiorstw
- mergers & acquisitions
- odpowiedzialność cywilna
- postępowanie przed sądami powszechnymi i polubownymi
- postępowanie upadłościowe i układowe
- prawo bankowe i prawo inwestycji kapitałowych
- prawo budowlane
- prawo konkurencji oraz prawo własności intelektualnej
- prawo nieruchomości
- prawo podmiotów gospodarczych (prawo spółek), restrukturyzacja
- prawo pracy
- sukcesja przedsiębiorstwStock Rafaseder Gruszkiewicz Rechtsanwälte